Fitnesa kluba vispārīgie noteikumi

1. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti Fits You fitnesa klubā ir pieejami visiem mūsu klientiem – gan kluba biedriem, gan personām, kuras izmanto vienas reizes apmeklējuma iespējas. Visiem apmeklētājiem ir jāievēro kluba vispārīgie noteikumi kluba apmeklējuma laikā.

2. Klubam ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar klubu saistītās lietas.

3. Klubam ir tiesības saglabāt apmeklētāja personas datus un fotogrāfijas speciālā programmā.

4. Visiem kluba apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtībā un pieklājība.

5. Kluba apmeklētājs pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret kluba īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem.

6. Apmeklētājs pats ir atbildīgs par slodzi, ko uzņemas, trenējoties klubā. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Apmeklētāja pienākums ir ziņot treneriem par savam veselības problēmām, t.sk. par savainojumiem vai traumām tiklīdz tās ir radušās.

7. Klubs nav atbildīgs par slimībām vai negadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā.

8. Kluba biedra karte ir individuāla un aizliegts to nodot citai personai.

9. Drošības un sanitāro apsvērumu dēļ apmeklētāja pienākums ir valkāt sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apavus. Drošības nolūkos, dušas telpā ieteicams valkāt čības.

10. Klubā ir stingri aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un atrasties apreibinošo vielu ieteikmē.

11. Nodarbību laikā ieteicams lietot dvieli.

12. Lai klubā uzturētu kārtību, apmeklētāja pienākums ir novietot sporta inventāru atpakaļ tam paredzētajā vietā.

13. Aizliegts kavēt grupu nodarbību, jo tas var traucēt citiem apmeklētājiem. Nepilnīgi izpildīti iesildīšanās vingrinājumi ievērojami palielina traumu gūšanas iespēju. Ja klients kavē grupas nodarbību, klubam ir tiesības neielaist biedru nodarbību. Šajā gadījumā abonementā paredzēto treniņu skaits tiek samazināts par vienu.

14. Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis kluba apmeklētājs vai viesis, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt klubu visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā.

15. Ģērbtuves ir paredzētas lietošanai tikai kluba apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt ģērbtuvē personīgās mantas ārpus kluba apmeklējuma laikā.

16. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgajām mantām.

17. Nav ieteicams izmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā.

18. Skūšanās vai matu krāsošana klubā ir aizliegta.

19. Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju atstāt klubu, kā arī noteikt naudas sodu līdz 50.00 EUR (piecdesmit eiro un nulle eiro centi) un/vai bloķēt biedra karti uz noteiktu laiku. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. Klubam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.Reģistrācijas noteikumi

1. Reģistrācija uz visām nodarbībām ir obligāta.

2. Reģistrācija ir jāveic pa tālruni +371 29 252 777 [Āgenskalns] vai +371 29 250 111 [Jugla].

3. Uz nodarbību var pierakstīties ne vēlāk kā 12h pirms nodarbības sākuma.

4. Atteikties no nodarbības var 12h pirms nodarbības sākuma pa tālruni +371 29 252 777 [Āgenskalns] vai +371 29 250 111 [Jugla]. Ja reģistrācija netiek atcelta, nodarbība skaitās kā izmantota [ja ir iegādāts abonements].

5. Pirms nodarbības sākuma trenerim ir jāiesniedz abonements/kluba karte apstiprināšanai par nodarbības apmeklējumu.

6. Fitnesa klubs patur tiesības veikt izmaiņas grupu nodarbības sarakstā, par to laicīgi [ne vēlāk kā 2 stundas pirms nodarbības], brīdinot klientus, kas ir pierakstījušies uz noteikto nodarbību.

7. Neskaidru jautājumu gadījumā lūgums vērsties pa tālruni +371 29 252 777 [Āgenskalns] vai +371 29 250 111 [Jugla].