Apļa jeb riņķveida treniņš
  Šī nodarbību forma atveseļojošajā fitnesā ir ienākusi no sporta, kur to izmantoja kā vienu no efektīvākajiem treniņa veidiem. Apļa treniņā var variēties gan kardioslodze, gan spēka slodze, bet var būt arī tāds treniņa variants, kad spēka vingrinājumi mijas dažādām ķermeņa daļām un muskuļu grupām.

  Kam piemērots apļa jeb riņķveida treniņš?
  • Cilvēkiem ar ļoti augstu fiziskās sagatavotības līmeni - apļa treniņam ir tikai augstāka intensitāte.
  • Viena vecuma cilvēkiem [grupā nedrīkst būt dažādu vecumu pārstāvju, lai treniņa slodze būtu adekvāta visu spējām].
  • Fitnesa elitei, kas apzināti velta treniņiem vairākas reizes nedēļā un var atļauties doties uz izbraukuma nometnēm, kur nedēļas, divu vai pat mēneša laikā īsteno kādu programmu [daudzās rietumu valstīs treneri, piemēram, šādā veidā pavada atvaļinājumus].

  Kā noris riņķveida treniņš?
  Riņķveida jeb apļa treniņš no organizatoriskā viedokļa ir ļoti sarežģīts. Pirmkārt, lai to vadītu, ir jābūt plašai telpai: lielai zālei, sporta laukumam vai hallei. Otrkārt, ir nepieciešami palīglīdzekļi, jo telpā jāierīko noteikts skaits tā saucamo "staciju". Šīs "stacijas" ir jāizvieto ar tādu aprēķinu, lai kardioslodzei sekotu spēka slodze. Piemēram, "1. stacijā" atrodas stepa soliņš, uz kura jālec no labās puses uz kreiso pusi, "2. stacijā" - lecamaukla, ar kuru vienkārši ātrā tempā jālēkā, "3. stacijā" - velotrenažieris, uz kura jāminas. Nākamais var būt ierobežots laukums, pa kuru cilvēkam jāskrien turp un atpakaļ. Tad - vieta, kur viņam jāizpilda kāds aerobās slodzes vingrinājums. Vēl var būt "stacija", kur jāveic pietupieni. Tātad - ir sešas šādas kardioslodzes "stacijas". Starp tām jāierīko spēkas "stacijas", turklāt tā, lai tiktu aptvertas visas muskuļu grupas. Piemēram, vienā jāveic pietupieni ar fitnesa nūju [pump], nākamajā - jāvelk gumija, tad - jādarbojas ar trenažieri, piemēram, guļot uz muguras, ar kājām jāstumj stienis, sekojošajā stacijā - jāpietupjas, turot rokās smagu bumbu, vēl nākamajā - jāguļ uz vēdera un, turot rokās smagumu, jāvingrina muguras muskulatūra, visbeidzot - jācilā hanteles. Kopā ir divpadsmit "stacijas", un šajās divpadsmit stacijās darbojas divpadsmit cilvēki.

  Cik ilgs ir riņķveida treniņš?
  Treniņš var aizņemt vairākas stundas. Vispirms ir iesildīšanās, tai seko stiepšanās vingrojumi, un tad, skanot vidēji ātrai mūzikai, visi treniņa dalībnieki vienlaikus sāk vingrot katrs savā stacijā. Atkarībā no sagatavotības līmeņa ik pēc 20, 40 vai, ilgākais, 60 sekundēm treneris dod svilpes signālu, un visi pulksteņa rādītāja virzienā dodas uz nākamo staciju. Apļa laikā cilvēks iziet visas stacijas, izpilda visus spēka un visus kardioslodzes vingrinājumus, turklāt treniņa laikā viņš var noiet nevis vienu, bet vairākus: divus, četrus vai sešus apļus. Treniņš noslēdzas ar aerobikas vingrinājumiem, stiepšanos un atpūtu.

  Svarīgi!
  Apļa treniņam ir ļoti rūpīgi jāgatavojas. Visbiežāk treneris ir saplānojis visu nedēļu: piemēram, pirmdien vada stepu, otrdien - aerobiku, trešdien - krosu, ceturtdien - peldēšanu utt., bet nedēļas beigās organizē apļa treniņu. Tas nav viegls pārbaudījums, taču tā ir ļoti laba slodze spēcīgam un labi trenētam cilvēkam.  Autore: Raisa Tarnopoļska